Dunajská Streda » Pozemky Topoľníky » Iný poľnohosp. pozemok »

DRAŽBA! Poľnohospodársky areál, k. ú. Horné Topoľníky, okres Dunajská Streda. CENA: 138 000,00 EUR

DRAŽBA! Poľnohospodársky areál, k. ú. Horné Topoľníky, okres Dunajská Streda. CENA: 138 000,00 EUR


138 000,00 EUR
cena dohodou/m2

Kategória: Iný poľnohosp. pozemok - Predaj

Lokalita: Dunajská Streda - Topoľníky
(Iný poľnohosp. pozemok - Topoľníky)

Dátum aktualizácie: 18.9.2019

Identifikačné číslo: 33435

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

Miesto konania dražby: Hotel Legend, Gabčíkovská cesta 5676/50, 929 01 Dunajská Streda (konferenčná miestnosť DIPLOMAT – na 2. poschodí) Dátum konania dražby: 12.08.2019 Čas otvorenia dražby: 11:00 hod. obhliadka: 24.07.2019.- 14,00. a 07.08.2019.-14.00 Obytný dom s. č. 728, parc. č. 451/9 Jedná sa zrejme o obytný dvojdom, z ktorého sú čiastočne zachované len obvodové tehlové múry hr. 40-50 s opadanými omietkami a poškodením pri pôvodných otvoroch pre okná a dvere, bez výplňového muriva, bez stropov a prestrešenia. Objekt pôvodne zrejme čiastočne podpivničený, zistené vstupy do podzemného podlažia, ktoré je zasypané suťou. Pôvodná podlaha z betónu je popraskaná. V objekte rastú náletové dreviny a kry. Zostatok objektu nevhodný na akékoľvek užívanie, svojim technickým stavom a poškodením vhodný na odstránenie. Obytný dom s.č. 729, parc. č. 451/8 Jedná sa zrejme o obytný dvojdom, z ktorého sú čiastočne zachované len obvodové tehlové múry hr. 40-50 s opadanými omietkami a poškodením pri pôvodných otvoroch pre okná a dvere, bez výplňového muriva, bez stropov a prestrešenia. Objekt pôvodne zrejme čiastočne podpivničený, zistené vstupy do podzemného podlažia, ktoré je zasypané suťou. Pôvodná podlaha z betónu je popraskaná. V objekte rastú náletové dreviny a kry. Zostatok objektu nevhodný na akékoľvek užívanie, svojim technickým stavom a poškodením vhodný na odstránenie. Sociálna budova bez s. č., parc. č. 451/7 Budova neexistuje. Polohu budovy v teréne označuje len pozostatok betónovej, zrejme podlahovej plochy, ktoré je popraskaná, prerastená trávou a krovím. Objekt v podstate neexistuje. Matečník bez s. č., parc. č. 451/11 Polohu budovy v teréne označuje len pozostatok betónovej, zrejme podlahovej plochy objektu. Plocha je popraskaná, krivá, vydutá, prerastené krovím. Objekt v podstate neexistuje. Matečník bez s. č., parc. č. 451/13 Polohu budovy v teréne označuje len pozostatok betónovej, zrejme podlahovej plochy objektu. Plocha je popraskaná, krivá, vydutá, prerastené krovím. Objekt v podstate neexistuje. Sklad bez s. č., parc. č. 451/14 Polohu budovy v teréne označuje len pozostatok betónovej, zrejme podlahovej plochy objektu. Plocha je popraskaná, krivá, vydutá, prerastené krovím. Objekt v podstate neexistuje. Matečník bez s. č., parc. č. 451/16 Polohu budovy v teréne označuje len pozostatok betónovej, zrejme podlahovej plochy objektu. Plocha je popraskaná, krivá, vydutá, prerastené krovím. Objekt v podstate neexistuje. Maštaľ bez s. č., parc. č. 451/17 Polohu budovy v teréne označuje len pozostatok betónovej, zrejme podlahovej plochy objektu. Plocha je popraskaná, krivá, vydutá, prerastené krovím. Objekt v podstate neexistuje. Dielňa bez s. č., parc. č. 451/19 Objekt nebol v teréne identifikovaný, neexistuje. Sklad sena bez s. č., parc. č. 451/21 Objekt nebol v teréne identifikovaný, neexistuje. Matečník bez s. č., parc. č. 451/22 Polohu budovy v teréne označuje len pozostatok betónovej, zrejme podlahovej plochy objektu. Plocha je popraskaná, krivá, vydutá, prerastené krovím. Objekt v podstate neexistuje. Príslušenstvo tvorí najmä: Oplotenie areálu, parc. č. 455, 451/5, 451/4, 451/24, 451/21, 451/23 Drôtené pletivo na kovových stĺpoch, priemerná výška 2,0m. Doklad o veku predložený nebol. Jedná sa o nové oplotenie. Odhadujem, že vlastník po kúpe nehnuteľnosti v r. 2013 realizoval jeho oplotenie, t.j. vek 6 rokov, predpokladaná životnosť 30 rokov. Trafostanica, parc. č. 451/4 Elektrické rozvody, parc. č. 451/4, 451/5, 451/23 Mostová váha bez s. č., parc. č. 451/20 Objekt v teréne nebol identifikovaný, neexistuje. Pozemky na parc. registra „C“: Parc. č. Druh pozemku Výmera Podiel 451/4 Zastavaná plocha a nádvorie 35151 m2 1/1 451/6 Zastavaná plocha a nádvorie 1894 m2 1/1 451/7 Zastavaná plocha a nádvorie 69 m2 1/1 451/8 Zastavaná plocha a nádvorie 180 m2 1/1 451/9 Zastavaná plocha a nádvorie 180 m2 1/1 451/11 Zastavaná plocha a nádvorie 758 m2 1/1 451/12 Zastavaná plocha a nádvorie 104 m2 1/1 451/13 Zastavaná plocha a nádvorie 624 m2 1/1 451/14 Zastavaná plocha a nádvorie 365 m2 1/1 451/15 Zastavaná plocha a nádvorie 10 m2 1/1 451/16 Zastavaná plocha a nádvorie 762 m2 1/1 451/17 Zastavaná plocha a nádvorie 482 m2 1/1 451/18 Zastavaná plocha a nádvorie 15 m2 1/1 451/19 Zastavaná plocha a nádvorie 16 m2 1/1 451/20 Zastavaná plocha a nádvorie 49 m2 1/1 451/21 Zastavaná plocha a nádvorie 721 m2 1/1 451/22 Zastavaná plocha a nádvorie 1414 m2 1/1 451/23 Zastavaná plocha a nádvorie 3595 m2 1/1 451/24 Zastavaná plocha a nádvorie 9009 m2 1/1 455 Zastavaná plocha a nádvorie 3395 m2 1/1 Spolu výmera: 58 793 m2 Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Topoľníky, k. ú. Horné Topoľníky, hlavná časť približne obdĺžnikového tvaru rozmerov cca 220 - 230 m * 264 m a približne lichobežníkového tvaru rozmerov cca 74-104 m * 155 m. Prístup po nespevnenej komunikácii v dĺžke cca 2,0 km od verejnej komunikácie. Vzdialenosť od zastavaného územia obce cca 3,0 km. Možnosť napojenia na rozvod elektrickej energie. Pozemky sa nachádzajú v chránenej vodohospodárskej oblasti. Na pozemkoch sú pozostatky prevádzkových poľnohospodárskych stavieb, betónové, pôvodne podlahové plochy so základmi, popraskané, prerastené náletovými drevinami a kríkmi, pozostatky dvoch obytných domov pozostávajúce so základov, zasypaných podzemných podlaží, poškodené obvodové múry nadzemných podlaží. Pozemky sú oplotené novým oplotením, na pozemku parc. reg. „C“ č. 451/4 sa nachádza stožiarová trafostanica, vzdušné rozvody elektriny. Opis stavu predmetu dražby: Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží“. Pri stavbách so súpisným číslom 728 a 729 ostali základy a obvodné murivo. Pri ostatných stavbách evidovaných na predmetnom liste vlastníctva ostali len základy. Najnižšie podanie: 138.000,- € Minimálne prihodenie: 300,- € Dražobná zábezpeka: 14.000,- € Ďalšie informácie poskytneme pri obhliadke. Volajte 7 dní v týždni od 9,00 do 21,00 na tel.číslo: 0948 145 588, email: nagyova@tureality.sk. Moje ponuky môžete pozrieť na tureality.sk. PREDÁM AJ VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ STAČÍ ZAVOLAŤ!

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

TUreality s.r.o.

Hálkova 33, Žilina
0948 Kliknite TU!

Maklér:

Eva Nagyová
0948 Kliknite TU!